Økonomi med alt hvad det indebærer

Fast assistance

           undgå sygemeldinger p.g.a. stress

 

Hvorfor bemande økonomiafdelingen ud fra peak-perioderne?

NUMERUS tilbyder aftale om fast assistance, så der kan tilføres ekstra ressourcer til økonomiafdelingen efter behov. Vi ser ofte, at der i.f.m. eksempelvis måneds-, kvartals- og årsregnskaber, barselsperioder, sygemeldinger og ved vakante stillinger, er behov for ekstra ressourcer. Med en fast aftale sikres man muligheden for, at det bliver den/de samme kompetente konsulenter, som løbende vil assistere.

 

Konsulenter der er fagligt kompetente

NUMERUS-konsulenter yder en kompetent og effektiv assistance og er alle testet fagligt og certificeret hos os. De indgår på professionel vis i den eksisterende økonomiafdeling med respekt for de normer og værdier, som hersker i den enkelte virksomhed. Derudover arbejder de også efter vores eget konsulentkodeks.

 

Vikarservice

           fleksibilitet nu

 

Kompetent midlertidig assistance

NUMERUS tilbyder vikarservice i samme høje kvalitet, som vi løfter vores faste opgaver. Alle vores vikarer er certificeret hos os. Vores vikarer løfter alle former for opgaver i økonomifunktionen og timeprisen afhænger af opgavens kompleksitet og de ønskede kompetencer.

 

Vores vikarer har selv valgt denne fleksible arbejdsform

Det er væsentligt at understrege, at vikarer i NUMERUS-teamet selv har valgt at arbejde på denne måde, og derfor trives godt med de skiftende arbejdssteder og til tider skiftende arbejdstider.