Konsulentkodekset - vi har taget stilling

Ansvarsområder

Aftales i detaljer med kunde

Ansvarlighed i forhold til de aftaler som indgås

Løbende dialog med kunde

Forventningsafstemning

Indgåede aftaler med kunde overholdes

Løbende dialog med kunde

Moral/etik

Manglende overholdelse af lovgivning kan ikke accepteres

Dialog med kunde

Mobiltelefoni

Mobiltlf. altid på lydløs

Kunde belastes ikke for evt. telefontid med andre kunder

Dialog med kunde

Påklædning

Følge dress code

Flyd diskret ind i miljøet

Kommunikation

Konstruktiv kritik - kritisér aldrig tidligere ansatte

Kritisér eller kommentér aldrig likviditet eller andre interne forhold overfor medarbejdere

Vær bevidst om din rolle som konsulent - signaler kan opfattes anderledes i forhold til ledelse henholdsvis medarbejdere - vær positiv

Telefoni - læg aldrig røret og kommentér samtalen negativt

Internet/e-mails

Kun i nødstilfælde

Egen tid

Dialog med kunde

Rygning

Følge kunders rygepolitik

Rygetid = egen tid

Dialog med kunde

 

 

... fordi det giver mening