Regnskab - fra tal til virkelighed

Faste regnskabsmæssige opgaver

NUMERUS løfter også konsulentopgaver på regnskabschefniveau. Inden for dette område sørger vi bl.a. for udarbejdelse af perioderegnskaber og budgetter, budgetopfølgning, klargøring af materiale til bestyrelse o.lign.

 

Oprydnings- projekt- og interimopgaver

Er der behov for ekstra ressourcer på regnskabschef-niveau, kan vi tilbyde kompetent assistance i kortere eller længere perioder. Det kan i flere tilfælde være hensigtsmæssigt at benytte sig af konsulentassistance frem for at pålægge den faste stab yderligere opgaver.