top of page

SERVICES WE PROVIDE

 
Qualified and efficient assistance in bookkeeping, accounting and financial management. We offer our services on an hourly basis at your premises according to your needs and with no minimum contract term
BOOKKEEPING

Bookkeeping services on a regular basis


NUMERUS handles all bookkeeping functions for many clients – from the reception of vouchers to the preparation of material for the auditor. Bookkeeping services include bookkeeping, effecting payments, reconciliation, invoicing, follow-up on debtors, VAT accounting and payroll administration, among other things.

Cleanup and project assignments


Should your business need additional resources in the accounts department or with regard to bookkeeping, our services will provide you with assistance on a short- or a long-term basis. For instance, assistance might be needed in connection with year-end financial reporting, clearing up piles of unfinished work, short-term sickness of staff or in connection with the implementation of a new financial management system or the like. It might be a great advantage to engage our consultants to provide the required assistance as an alternative to further burdening your existing staff.

 

DInterim assignments


A need for long-term assistance may typically arise in a business in connection with parental or sick leave of employees. In these situations we can offer your business qualified and efficient bookkeeping services according to your needs.

ACCOUNTING

Accounting services on a regular basis


NUMERUS also provides a full range of consultancy services at the level of accounts manager. Within this area we undertake the preparation of interim statements and budgets, budget follow-up, the preparation of material for the board, among other things. 

Cleanup, project and interim assignments


Should your business need additional resources at the level of accounts manager, our qualified consultants will provide assistance either on a short- or a long-term basis. In some cases it might be a great advantage for your business to make use of our consultancy services as an alternative to assigning additional tasks to existing staff.

FINANCIAL MANAGEMENT

Financial management on a regular basis


NUMERUS also provides consultancy services at the level of financial manager. Within this area we undertake the preparation of interim statements and budgets, budget follow-up, reporting to parent company e.g. for companies owned by foreign companies. We furthermore carry out analyses of work procedures and processes, clarification of any complex bookkeeping and accounting problems, outline business procedures and prepare material for the board, among other things.

Cleanup, project and interim assignments


NUMERUS carries out assignments at the level of financial manager both on a regular basis and for a short-term or long-term period according to your needs. For instance we provide assistance in case of a temporary vacant position in your business, during periods of recruitment stop, in connection with parental or sick leave of employees, in connection with the implementation of new financial management system and during preparation of annual reports.

FAST ASSISTANCE

Hvorfor bemande økonomiafdelingen ud fra peak-perioderne?

NUMERUS tilbyder aftale om fast assistance, så der kan tilføres ekstra ressourcer til økonomiafdelingen efter behov. Vi ser ofte, at der i.f.m. eksempelvis måneds-, kvartals- og årsregnskaber, barselsperioder, sygemeldinger og ved vakante stillinger, er behov for ekstra ressourcer. Med en fast aftale sikres man muligheden for, at det bliver den/de samme kompetente konsulenter, som løbende vil assistere.


 

Konsulenter der er fagligt kompetente

NUMERUS-konsulenter yder en kompetent og effektiv assistance og er alle testet fagligt og certificeret hos os. De indgår på professionel vis i den eksisterende økonomiafdeling med respekt for de normer og værdier, som hersker i den enkelte virksomhed. Derudover arbejder de også efter vores eget konsulentkodeks.

VIKARSERVICE

Kompetent midlertidig assistance


NUMERUS tilbyder vikarservice i samme høje kvalitet, som vi løfter vores faste opgaver. Alle vores vikarer er certificeret hos os. Vores vikarer løfter alle former for opgaver i økonomifunktionen og timeprisen afhænger af opgavens kompleksitet og de ønskede kompetencer.


 

Vores vikarer har selv valgt denne fleksible arbejdsform

Det er væsentligt at understrege, at vikarer i NUMERUS-teamet selv har valgt at arbejde på denne måde, og derfor trives godt med de skiftende arbejdssteder og til tider skiftende arbejdstider.  

REKRUTTERINGTRY AND HIRE

NUMERUS tilbyder rekruttering af den rette medarbejder til økonomiafdelingen. Ofte er man først sikker på, at matchet er det rigtige, når medarbejderen har været i virksomheden i en periode, og vi tilbyder derfor et ”try and hire”-forløb, inden I træffer den endelige beslutning om ansættelse af en ny medarbejder.

 

 

Vi arbejder udelukkende med økonomimedarbejdere, og har således mere end 20 års erfaring med rekruttering af de rette profiler til de mangeartede opgaver i økonomifunktionen. De faglige kompetencer er afgørende uanset, om en medarbejder arbejder som vikar, konsulent eller fastansat, og derfor er alle vores kandidater testet fagligt og certificeret hos os.

ACCOUNTING
FINANCIAL MANAGEMENT
FAST ASSISTANCE
VIKARSERVICE
REKRUTTERING
BOOKKEEPING
bottom of page