top of page

ØKONOMI

med alt hvad det indebærer
Faste økonomiopgaver


NUMERUS løfter også konsulentopgaver på økonomichefniveau. Indenfor dette område varetager vi bl.a. perioderegnskaber og budgetter, budgetopfølgning, rapportering til moderselskab for bl.a. udenlandsk ejede selskaber, kortlægning af arbejdsgange og processer, afklaring af komplekse bogholderimæssige problemstillinger, udarbejdelse af forretningsgange, klargøring af materiale til bestyrelse o.lign.

 

Oprydnings-, projekt- og interimopgaver


NUMERUS løfter både faste opgaver på økonomichefniveau og opgaver i kortere eller længere perioder afhængigt af behov. Vi kan eksempelvis bidrage i en periode med vakant stilling, i tilfælde af ansættelsesstop, under barsels- eller sygeorlov, i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem og omkring færdiggørelse af årsrapport.

bottom of page