top of page

OPGAVER VI LØSER

 
Kompetent og effektiv assistance inden for bogholderi, regnskab og økonomi.
Vi assisterer på timebasis direkte hos jer afhængigt af behov og uden bindingsperiode
BOGHOLDERI

NUMERUS håndterer hele bogholderifunktionen hos mange kunder – fra modtagelse af bilag til klargøring af materiale til revisor. Indenfor de bogholderimæssige opgaver ligger bl.a. bogføring, betaling, afstemning, fakturering, debitoropfølgning, momsafregning og lønadministration...

Oprydnings- og projektopgaver


Er der behov for ekstra ressourcer i bogholderiet, kan vi tilbyde bogholderiassistance i kortere eller længere perioder. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt at benytte sig af denne assistance omkring årsafslutning, til afhjælpning af bunker, i tilfælde af kortere sygemeldinger, i.f.m. implementering af nyt økonomisystem o.lign. Det kan være en stor fordel at modtage konsulentassistance som alternativ til yderligere belastning af egne medarbejdere.

 

Interimopgaver


Der kan typisk opstå behov for assistance i en længere periode i.f.m. barsels- eller sygeorlov eller i tilfælde af ansættelsesstop. Vi har også i disse situationer mulighed for at tilbyde kompetent og effektiv bogholderimæssig assistance.

REGNSKAB

Faste regnskabsmæssige opgaver


NUMERUS løfter også konsulentopgaver på regnskabschefniveau. Inden for dette område sørger vi bl.a. for udarbejdelse af perioderegnskaber og budgetter, budgetopfølgning, klargøring af materiale til bestyrelse o.lign.

 

Oprydnings- projekt- og interimopgaver


Er der behov for ekstra ressourcer på regnskabschef-niveau, kan vi tilbyde kompetent assistance i kortere eller længere perioder. Det kan i flere tilfælde være hensigtsmæssigt at benytte sig af konsulentassistance frem for at pålægge den faste stab yderligere opgaver.

ØKONOMI

Faste økonomiopgaver


NUMERUS løfter også konsulentopgaver på økonomichefniveau. Indenfor dette område varetager vi bl.a. perioderegnskaber og budgetter, budgetopfølgning, rapportering til moderselskab for bl.a. udenlandsk ejede selskaber, kortlægning af arbejdsgange og processer, afklaring af komplekse bogholderimæssige problemstillinger, udarbejdelse af forretningsgange, klargøring af materiale til bestyrelse o.lign.

 

Oprydnings-, projekt- og interimopgaver


NUMERUS løfter både faste opgaver på økonomichefniveau og opgaver i kortere eller længere perioder afhængigt af behov. Vi kan eksempelvis bidrage i en periode med vakant stilling, i tilfælde af ansættelsesstop, under barsels- eller sygeorlov, i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem og omkring færdiggørelse af årsrapport.

FAST ASSISTANCE

Hvorfor bemande økonomiafdelingen ud fra peak-perioderne?

NUMERUS tilbyder aftale om fast assistance, så der kan tilføres ekstra ressourcer til økonomiafdelingen efter behov. Vi ser ofte, at der i.f.m. eksempelvis måneds-, kvartals- og årsregnskaber, barselsperioder, sygemeldinger og ved vakante stillinger, er behov for ekstra ressourcer. Med en fast aftale sikres man muligheden for, at det bliver den/de samme kompetente konsulenter, som løbende vil assistere.


 

Konsulenter der er fagligt kompetente

NUMERUS-konsulenter yder en kompetent og effektiv assistance og er alle testet fagligt og certificeret hos os. De indgår på professionel vis i den eksisterende økonomiafdeling med respekt for de normer og værdier, som hersker i den enkelte virksomhed. Derudover arbejder de også efter vores eget konsulentkodeks.

VIKARSERVICE

Kompetent midlertidig assistance


NUMERUS tilbyder vikarservice i samme høje kvalitet, som vi løfter vores faste opgaver. Alle vores vikarer er certificeret hos os. Vores vikarer løfter alle former for opgaver i økonomifunktionen og timeprisen afhænger af opgavens kompleksitet og de ønskede kompetencer.


 

Vores vikarer har selv valgt denne fleksible arbejdsform

Det er væsentligt at understrege, at vikarer i NUMERUS-teamet selv har valgt at arbejde på denne måde, og derfor trives godt med de skiftende arbejdssteder og til tider skiftende arbejdstider.  

REKRUTTERINGTRY AND HIRE

NUMERUS tilbyder rekruttering af den rette medarbejder til økonomiafdelingen. Ofte er man først sikker på, at matchet er det rigtige, når medarbejderen har været i virksomheden i en periode, og vi tilbyder derfor et ”try and hire”-forløb, inden I træffer den endelige beslutning om ansættelse af en ny medarbejder.

 

 

Vi arbejder udelukkende med økonomimedarbejdere, og har således mere end 20 års erfaring med rekruttering af de rette profiler til de mangeartede opgaver i økonomifunktionen. De faglige kompetencer er afgørende uanset, om en medarbejder arbejder som vikar, konsulent eller fastansat, og derfor er alle vores kandidater testet fagligt og certificeret hos os.

BOGHOLDERI
REGNSKAB
ØKONOMI
FAST ASSISTANCE
VIKARSERVICE
REKRUTTERING
bottom of page