top of page

REGNSKAB

fra tal til virkelighed
Faste regnskabsmæssige opgaver


NUMERUS løfter også konsulentopgaver på regnskabschefniveau. Inden for dette område sørger vi bl.a. for udarbejdelse af perioderegnskaber og budgetter, budgetopfølgning, klargøring af materiale til bestyrelse o.lign.

 

Oprydnings- projekt- og interimopgaver

 

Er der behov for ekstra ressourcer på regnskabschef-niveau, kan vi tilbyde kompetent assistance i kortere eller længere perioder. Det kan i flere tilfælde være hensigtsmæssigt at benytte sig af konsulentassistance frem for at pålægge den faste stab yderligere opgaver.

bottom of page