top of page

BOGHOLDERI

få overblik
Faste bogholderiopgaver


NUMERUS håndterer hele bogholderifunktionen hos mange kunder – fra modtagelse af bilag til klargøring af materiale til revisor. Indenfor de bogholderimæssige opgaver ligger bl.a. bogføring, betaling, afstemning, fakturering, debitoropfølgning, momsafregning og lønadministration.

 

Oprydnings- og projektopgaver


Er der behov for ekstra ressourcer i bogholderiet, kan vi tilbyde bogholderiassistance i kortere eller længere perioder. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt at benytte sig af denne assistance omkring årsafslutning, til afhjælpning af bunker, i tilfælde af kortere sygemeldinger, i.f.m. implementering af nyt økonomisystem o.lign. Det kan være en stor fordel at modtage konsulentassistance som alternativ til yderligere belastning af egne medarbejdere.

 

Interimopgaver


Der kan typisk opstå behov for assistance i en længere periode i.f.m. barsels- eller sygeorlov eller i tilfælde af ansættelsesstop. Vi har også i disse situationer mulighed for at tilbyde kompetent og effektiv bogholderimæssig assistance.

bottom of page